داعش به مرزهای ترکیه نزدیک شد

سیاسی

رسانه ترک از نزدیک شدن گروه تروریستی داعش به مرزهای ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ان تی وی ترکیه از نزدیک شدن نیروهای گروه تروریستی داعش به« اونجوپینار» در مرز سوریه و ترکیه خبر داد.

بنا بر این گزارش، نزدیک شدن نیروهای داعش به منطقه میان شهرهای «حلب» و «کیلیس» و شهر «اعزاز» در سوریه موجب شده است شمار زیادی از مردم غیرنظامی از ترس جنایات داعش به سوی خاک ترکیه فرار کنند.
نیروهای ترکیه از عبور غیرنظامیان به خاک این کشور جلوگیری می کنند.