از سوی رئیس جمهوری؛

لایحه تمدید اجرای قانون ثبت اختراعات تقدیم مجلس شد

رئیس جمهوری، لایحه «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» را برای طی تشریفات قانونی، تقدم مجلس شورای اسلامی کرد.

به گزارش ایسنا، این لایحه به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در جلسه 23/ 2/ 1394 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری این لایحه را در تاریخ 9/ 3/ 1394 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

***

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که «نظر به این که مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/ 11/ 1386 به پایان می رسد و به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می گردد:

لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

ماده واحده – مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 3/ 11/ 1386 از تاریخ انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور به مدت یک سال تمدید می گردد.

انتهای پیام

کد N844361