دیدار نماینده سازمان ملل با منصور هادی در ریاض

سیاسی

نماینده سازمان ملل در امور یمن با رئیس جمهوری مستعفی یمن در ریاض دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن در محل اقامت خود در ریاض با «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده سازمان ملل در امور یمن دیدار کرد.

این در حالی است که به دنبال رایزنیهای اخیر ولد الشیخ با گروههای یمنی از جمله انصارالله در صنعاء، گمانه زنیها از پیشرفت مذاکرات جهت اتخاذ راهکاری برای حل بحران یمن حکایت دارد.

با حضور گروهی از انصارالله در کشور عمان نیز، مقامات این کشور در حال تلاش برای میانجیگری و اتخاذ راهکاری جهت حل بحران در یمن هستند.