لوران فابیوس:

بهترین توافق با ایران، توافقی است که قابل راستی آزمایی باشد

سیاسی

وزیر امور خارجه فرانسه بازرسی از مراکز هسته ای و غیرهسته ای را پیش شرط رسیدن به توافق احتمالی در مذاکرات ۱+۵ با ایران برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شد بازرسی از مراکز هسته ای و غیرهسته ای پیش شرط رسیدن به توافق احتمالی در مذاکرات کشورهای ۱+۵ با ایران است. وی مدعی شد که اگر بازرسان نتوانند از تأسیسات هسته ای و غیر هسته ای بازدید کنند، توافق هسته ای احتمالی با ایران  خطر ایجاد رقابت های تسلیحات هسته ای در خاورمیانه را افزایش خواهد داد.

فابیوس تأکید کرد که بازرسی از مراکز هسته ای و به ادعای وی « تأسیسات مخفیانه» ایران باید بخشی از توافق جامع هسته ای ۱+۵ با ایران محسوب شود تا به اصطلاح عدم تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای توسط ایران تضمین شود.

وی در حالی که تلاش می کرد خود را از توافق هسته ای با ایران نگران نشان دهد گفت: بهترین توافق، توافقی است که قابل راستی آزمایی باشد. توافق بدون راستی آزمایی موجب می شود تا کشورهای منطقه بگویند، توافقی امضاء شد، اما چون قدرت بازدارنگی کافی ندارد، ما هم می خواهیم هسته ای شویم.

روزنامه وال استریت ژورنال در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بازرسی ها اشاره کرد و نوشت: آیت الله خامنه ای رهبر ایران در سخنان هفته گذشته خود آشکارا گفت که ایران هرگز اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان خود را به هیچ کشوری نخواهد داد.