تفاوت های البرادعی و آمانو از نظر علی اکبر ولایتی

علی اکبر ولایتی در یک گفتگوی تلویزیونی تفاوت های میان محمد البرادعی و یوکیا آمانو روسای پیشین و فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای ایران را بررسی می کند.

تفاوت های البرادعی و آمانو از نظر علی اکبر ولایتیعلی اکبر ولایتی در یک گفتگوی تلویزیونی تفاوت های میان محمد البرادعی و یوکیا آمانو روسای پیشین و فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای ایران را بررسی می کند.

 

 

 

30849

کد N843766