گفتگو بامعاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو؛

چالش اصلی آمریکا رهبری در نظام بین‌الملل کنونی است/ تمرکز بر آسیا

سیاسی

دکتر «آرتور سایر» معاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو سرازیر شدن مستمر سرمایه گذاری ها به سمت آسیای میانه را دلیل اصلی افزایش تحرکات آمریکا در این منطقه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت آمریکا در ابتدای سال جاری میلادی بازبینی جدید راهبرد دفاعی خود برای قرن 21 را اعلام که بخشهائی  از آن در رسانه ها اعلام گردید . یکی از مهمترین نکات مطرح شده در راهبرد مذکورتاکید بر انتقال تمرکز آمریکا از خاورمیانه و خلیج فارس به شرق آسیا و با هدف مهار توان رو به رشد چین در دو حوزه نظامی و اقتصادی بود.

جوزف نای از نظریه پردازان روابط بین الملل و واضع نظریه قدرت نرم معتقد است که چرخش به آسیا از نوع  pivot to Asia نیست بلکه این چرخش به معنای Re-balancing است. یعنی آمریکا در آسیا برای مقابله با چین به موازنه سازی مجدد رو خواهد آورد.

اساساً وقتی از قدرت یابی چین در آسیا صحبت می شود معنای ضمنی آن این است که این قدرت یابی اقتصادی به قدرت یابی نظامی تعبیر می شود.

در همین رابطه گفتگویی با دکتر «آرتور سایر» استاد اقتصاد سیاسی و معاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو انجام شده است.

به اعتقاد برخی کارشناسان ظهور چین به عنوان یک قدرت جدید موجب شده است تا آمریکا به دنبال شرکای جدیدی در جنوب و جنوب شرق آسیا باشد. آیا ظهور چین آنقدر برای آمریکا مهم و جدی است که آمریکا بخواهد صف آرایی هایی جدیدی در منطقه ایجاد کند؟

بر خلاف بسیاری از اظهار نظرهای رسانه ای من معتقد هستم که هنوز در روابط بین الملل این دولتها هستند که بازیگران اصلی و عمده به شمار می روند. من معتقد به این نیستم که ما بعد از پایان جنگ سرد در جهان قطب بندی های جدید داشته ایم. در طول آن زمان پر چالش ما بطور مستقیم در کره و بطور غیر مستقیم در ویتنام با چین جنگیدیم.

تمرکز سیاست آمریکا از خاورمیانه به آسیای جنوبی و جنوب شرقی منتقل شده است. آیا می توان به مسئله با این دید نگاه کرد که آمریکا به دنبال ایجاد قطب بندی جدید در منطقه است؟

به اعتقاد من چالش عمده فرا روی آمریکا ایجاد رهبری موثر در جهان در مجموعه روابط بین الملل چندجانبه است. اینکه این روزها زیاد درباره تغییر تمرکز آمریکا از خاورمیانه به آسیا صحبت می شود بیانگر ظهور چین و برخورد آمریکا و چین نیست. هر چند مجموعه وسیعی از سرمایه های نیروی دریایی آمریکا از سال 1943 در اقیانوس آرام بوده اند.

پس علت تمرکز بیشتر آمریکا بر این منطقه که موجب بروز تنش هایی با چین شده است چیست؟

تجارت و سرمایه گذاری بطور مستمر در حال سرازیر شدن به طرف آسیا است و این به این معنی است که سیاست های آمریکا بیشتر از قبل درگیر این منطقه خواهد شد.

گفتگو: پیمان یزدانی