سفیر ایران در اسپانیا:

بازنده تحریم ها علیه ایران شرکت های اروپایی بودند

سیاسی

محمد حسن فدایی فرد سفیر ایران در اسپانیا تاکید کرد: بازنده اصلی وضع تحریم ها علیه ایران به بهانه برنامه هسته ای، شرکت های اروپایی بودند که از مزایای کار در بازار پر منفعت ایران محروم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد حسن فدایی فرد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مادرید در مصاحبه با نشریه Dirigentes به تشریح مسائلی همچون وضعیت اقتصادی ایران، نقاط قوت اقتصاد کشور، توافق هسته ای، روابط بین ایران و غرب به طور کلی و اروپا به صورت ویژه و تهدید افراطی گری و تروریسم درمنطقه خاورمیانه پرداخت. 

سفیر جمهوری اسلامی ایران شاخص های اقتصادی مثبت کشور در طول یک سال گذشته و همچنین تلاش ویژه برای کاهش وابستگی بودجه کشور به صادرات نفت را مورد تأکید قرار داد و ظرفیت هایی همچون جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور و همچنین پیشرفت های حاصل شده در طی سال های گذشته در زمینه های مختلف علمی و صنعتی را عاملی برای خوشبین بودن به پیشرفت کشور در آینده معرفی کرد.

وی ضمن توصیف توافق هسته ای بین ایران و غرب به عنوان یک نقطه عطف در روابط بین الملل ، این توافق را بیش از هر چیز دیگر عاملی برای تقویت دوستی و همکاری بین کشورها دانست.

فدایی فرد همچنین بر لزوم جایگزینی رویکرد تقابلی فعلی با ایران با یک رویکرد تفاهم و همکاری تأکید و تحقق چنین وضعیتی را تسهیل کننده همکاری ها در همه زمینه های دیگر و استفاده از ظرفیت ایران برای حل مسائل و مشکلات منطقه توصیف کرد.

سفیر ایران در اسپانیا با اشاره به دو بخش «اقدامات ایران در راستای تضمین صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود و اقدام طرف مقابـل در رفع کامل همه تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای» به عنوان محور هرگونه توافق قطعی گفت: مورد اول به راحتی قابل دست یافتن است و ایران مشکلی در رفع نگرانی های مشروع طرف مقابل در این زمینه ندارد کما اینکه برنامه هسته ای کشورمان همیشه صلح آمیز بوده است و هیچگاه از مسیر خود منحرف نشده و اساساً تولید و استفاده از تسلیحات هسته ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

فدایی فرد تـأکید کرد: حصول تـوافق با ادامه تحریم ها علیه ایران همخوانی ندارد و امکان پذیر نیست.

سفیر ایران در پاسخ به سؤالی درخصوص روابط ایران و اروپا خاطر نشان کرد: بازنده اصلی وضع تحریم ها علیه ایران به بهانه برنامه هسته ای ، شرکت های اروپایی بوده اند که از مزایای کار در بازار پر منفعت ایران محروم شده اند.

وی جایـگزین شدن اروپـا از سوی دیگر کشورهای رقیب در دوره تحریـم هـا و افـزایش بی اعتمادی مردم ایران به اروپا را از جمله اصلی ترین تبعات تحریم های وضع شده بر ایران توصیف کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مادرید همچنین ضمن محکوم کردن انواع تروریسم در جهان، گسترش افراطی گری و تروریسم در سراسر دنیا به ویژه در خاورمیانه را نتیجه اقدامات آمریکا و غرب دانست و گفت: غرب با حمایت از این نوع گروه ها سعی در کنار زدن دولت های غیر همسو در منطقه داشته اند.

فدایی فرد تأکید کرد: آنچه امروز در مورد داعش مشاهده می شود، در حقیقت عواقب اشتباه راهبردی غرب و آمریکا در توسل به گروه های تروریستی برای تحقق اهداف سیاسی است و دراین راستا تجربه های گذشته در مورد گروه های القاعده و طالبان را مورد اشاره قرار داده اند.