نشست خبری سخنگوی دولت آغاز شد

محمدباقر نوبخت

جلسه هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دقایقی پیش نشست خبری محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت آغاز شد.

ادامه دارد

کد N842718