مطلب نقل‌شده از وزیر اطلاعات تکذیب شد

شرق نوشت:

کد N842592