نماینده دوما:

پیمان سیاسی-نظامی چین و روسیه بزرگترین شکست برای آمریکا است

سیاسی

رئیس کمیسیون سیاست خارجی دومای روسیه پیمان نظامی و سیاسی میان پکن و مسکو را بزرگترین شکست برای آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «الکسی بوشکوف» رئیس کمیسیون سیاست خارجی دوما گفت از لحاظ مبانی سیاست خارجی آمریکا، درگیری میان پکن و مسکو در آن واحد امری ممنوع به شمار می رود چرا که این درگیری برای منافع ایالات متحده بدون منفعت و تهدیدآمیز است.
وی افزود: از این لحاظ ایجاد پیمان میان روسیه و چین برای آمریکا سنگین تر از شکست در افغانستان، عراق و لیبی است.
نماینده مجلس روسیه معتقد است که تبدیل روسیه و چین به ائتلاف جایگزین بر مواضع استراتژیک آمریکا و متحدانش تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.