تعویق برگزاری انتخابات به خاطر ادامه خشونت ها در بروندی

سیاسی

دولت بروندی اعلام کرد به دلیل ادامه خشونت ها در این کشور و درخواست رهبران کشورهای شرق آفریقا، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را برای یک ماه و نیم به تعویق انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دور جدید خشونت ها در بروندی پس از تلاش ناکام برخی از فرماندهان ارتش برای کودتای نظامی آغاز شد که مخالف نامزدی پیر ان کورونزیزا رئیس جمهوری کنونی برای دوره سوم بودند.

در همین رابطه فیلیپ ان زوبوناریبا سخنگوی دولت بروندی اعلام کرد دولت از طرح سران کشورهای شرق آفریقا برای تعویق زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور استقبال می کند.

وی در عین حال افزود که در اجلاس رهبران کشورهای شرق آفریقا در تانزانیا هیچ گفتگویی درباره موضوع جنجالی نامزدی رئیس جمهوری بروندی برای سومین بار مطرح نشده زیرا این موضوعی داخلی است و دولت بروندی پیشتر درباره آن تصمیم گرفته است.

براساس قانون اساسی بروندی، هر فردی تنها می تواند برای دو دوره متوالی رئیس جمهور باشد. طی هفته های گذشته اعتراضات مردمی علیه دولت بروندی افزایش یافته و در جریان این اعتراضات یکی از رهبران مخالف سیاسی نیز به ضرب گلوله در برابر منزلش ترور شده است.