امیری در همایش فرمانداران سراسر کشور:

نباید در انتخابات آینده آرامش عمومی مخدوش شود

سیاسی

سخنگوی وزارت کشور گفت: آنچه در انتخابات آینده اهمیت دارد شرایط و آرامش عمومی است و نباید این شرایط و آرامش مخدوش شود.

به گزارش خبرنگار مهر حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در همایش فرمانداران سراسر کشور با اشاره به اینکه امروزه در جهان معاصر یکی از موضوعات مهم علوم سیاسی و حقوق عمومی  دموکراسی و انتخابات است گفت: کشورهایی که فاقد انتخابات باشند از لحاظ دموکراسی با نقص مواجه هستند.

وی گفت: خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انتخابات توجه زیادی شده است. سازوکار شکل گیری مجلس که از طرف مردم انجام می گیرد بر عهده وزارت کشور است و همین مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد.

سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: دولت ها به ریاستی، پارلمانی، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی تقسیم می شوند و در برخی از کشورها، دولت ها می توانند مجلس را منحل کنند اما در قانون اساسی ما این امکان وجود ندارد و مجلس شورای اسلامی می تواند از قوه مجریه پرسش و سئوال کرده در مواردی قوه مجریه را منحل کند.

امیری با بیان اینکه با موضوع مهم و اساسی انتخابات مجلس روبرو هستیم خاطرنشان کرد: به تعبیر امام (ره) مجلس شورای اسلامی باید عصاره فضایل ملت باشد و تشکیل مجلس امری بسیار حساس و مهم است.

وی با تاکید بر اینکه باید به اجرای بی کم و کاست قانون در انتخابات آتی پایبند باشیم تصریح کرد: ۴ استراتژی در انتخابات آتی قابل اجرا است. یکی اینکه قالب انتخابات حقوقی باشد و در آن با دولت احساس درک مشترک وجود داشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: استراتژی دوم اینکه قالب انتخابات کاملا حقوقی و قانونی ضمن درک احساس مشترک نسبت به دولت باشد و استراتژی سوم اینکه قالب انتخابات غیر حقوقی و غیر قانونی ضمن درک احساس مشترک با دولت باشد.

امیری با اشاره به اینکه استراتژی چهارم این است که قالب انتخابات غیر حقوقی و غیر قانونی ضمن عدم احساس مشترک با دولت باشد افزود: استراتژی هایی که با غیر قانونی و غیر حقوقی همراه هستند منتفی است و جاهایی که کاملا کار قانونی و حقوقی است قابل اجرا هستند.

وی تصریح کرد: اگر احساس مشترکی با دولت وجود نداشته باشد نتیجه غیر اخلاقی و منجر به هرج و مرج خواهد شد و گزینه خوب، داشتن انتخاباتی کاملا حقوقی و قانونی همراه با ذهنیت مشترک با دولت است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه سیاست های کلی مقام معظم رهبری به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مثابه قانون است اظهار کرد: امسال در انتخابات باید همدلی و همزبانی را به اجرا بگذاریم.

امیری افزود: برگزار کنندگان انتخابات با دو رکن مواجه هستند؛ یکی رکن اجرا و دیگری رکن نظارت و در این میان آراء مردم حق الناس است. ما به عنوان مجریان اساسی انتخابات باید اجرای بی کم و کاست قانون را به فرموده مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار دهیم.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید در راهبرد خود دارای اهداف، شعارها و سیاست های کلی است و اجرای عمومی این سیاست ها در داخل کشور به عهده استانداران، فرمانداران و بخشداران است و آنها با احساس ذهنی مشترک نسبت به دولت باید انتخابات را برگزار کنند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه احساس مشترک ذهنی با دولت به معنای حمایت از دولت نیست گفت: این به این معنی نیست که افراد ازدولت حمایت کنند یا اینکه از شخص و جریانی که به دولت وابسته است حمایت کنند بلکه این به این معنی است که به سیاست های کلی دولت تدبیر و امید توجه نمایند.

امیری تاکید کرد: احساس ذهنی مشترک نسبت به دولت و نظام به این معنی است که هر جا لازم است پای سیاست های نظام و دولت بایستند و منافع فردی را فدای منافع جمعی کنند.

وی با تاکید بر اینکه هر کسی که توانست تایید وزارت کشور را کسب کند باید ازشرایط برابر برخوردار باشد تصریح کرد: بر این اساس نگاه همه ما به شما فرمانداران این است که شما مجری انتخابات در سراسر کشور هستید و باید تلاش کنید تا یک انتخابات مشارکتی و آزاد برگزار شود.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه اصولی وجود دارد که باید به آنها توجه شود گفت: اصل مشارکت حداکثری مردم بسیار اهمیت دارد و از طرف دیگر اصل قانونمداری و اجرای صحیح قوانین باید در دستور کار قرار گیرد. سه اصل دیگر مهم است و آن اصل تفکیک اجرا و نظارت، اصل همکاری مجریان و نظارت شورای نگهبان و اصل اقتدار و انسجام سازمانی است.

امیری افزود: آنچه در انتخابات آینده اهمیت دارد شرایط و آرامش عمومی است و نباید این شرایط و آرامش مخدوش شود. انتخابات قائل به شخص فرماندار است و فرماندار نباید اختیارات خود را به کسی جز سلسله مراتبی که تعیین شده است واگذار کند. همه فرمانداران را بر سعه صدر توصیه می کنیم و نباید انتظار داشته باشیم که همه مثل ما فکر کرده و عمل کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی نمایندگانی که در مجلس حضور دارند تا زمانی که در مجلس هستند نماینده مردم خواهند بود گفت: فرمانداران تعامل ضابطه مند خود را با نماینده ها حفظ کنند اما این تعامل به شکلی نباشد که برخی برداشتی جانبدارانه از رفتار فرماندار کنند.