مقیمی در جمع خبرنگاران:

مدیران سیاسی بی طرفی را در انتخابات رعایت کنند

سیاسی

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: باید انتخاباتی پرشور و مردمی و با حضور حداکثر مردم برگزار کنیم و همه دستگاه‌های دولتی و بویژه مدیران سیاسی باید اصل بی طرفی را در انتخابات آتی رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه همایش فرمانداران سراسر کشور با اشاره به اینکه که مسئول اجرای انتخابات فرمانداران هستند گفت: در این همایش مباحث مختلف فرهنگی، اقتصادی و... مطرح شد و در مورد انتخابات نیز بحث هایی شکل گرفت و امیدواریم این جلسه نقطه نظرات مسئولین را منعکس کرده باشد.

وی افزود: ماحصل صحبت‌هایی که در این دو روز صورت گرفته این بود که باید انتخاباتی پرشور و مردمی و با حضور حداکثر مردم برگزار نماییم و همه دستگاههای دولتی و بویژه مدیران سیاسی باید اصل بی طرفی را در انتخابات آتی رعایت کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه نباید اجازه بدهیم که از بیت المال له یا علیه کسی استفاده شود اظهار داشت: در سال جاری که سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است باید تلاش کنیم تا این شعار را اجرایی کرده و همه دولتمردان باید به وظیفه خود عمل کنند.