فیلم/ پائین آوردن پرچم داعش از یک منطقه پاکسازی شده در عراق

سیاسی

بین‌الملل: نظامیان ارتش عراق پرچم متعلق به گروه تروریستی داعش را از منطقه‌ای پاکسازی شده در شهر «سعید غریب» پائین آورده و بجای آن پرچم عراق را برافراشتند.

فیلم/ پائین آوردن پرچم داعش از یک منطقه پاکسازی شده در عراقبین‌الملل: نظامیان ارتش عراق پرچم متعلق به گروه تروریستی داعش را از منطقه‌ای پاکسازی شده در شهر «سعید غریب» پائین آورده و بجای آن پرچم عراق را برافراشتند.