غرضی:​ جریانات سیاسی در توجه به اندیشه امام دچار ضعف هستند

محمد غرضی

جماران نوشت:

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با تاکید بر اینکه اهداف امام به اندازه شراکت آرای مردم در اداره جامعه محقق شده است، گفت: آن بخشی از اندیشه امام که مربوط به گروه ها و دسته های سیاسی است، محقق نشده و گروه های سیاسی باید به فرهنگ مورد تاکید در نظر و اندیشه امام توجه جدی داشته باشند.

سید محمد غرضی نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در گفت و گو با جماران، اظهار کرد: امام خمینی (س) در طول حیاتشان توانستند از تمامی پدیده های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فلسفی و نظامی به نفع اهداف خود بهره برداری مطلوب بکنند.

وی با تاکید بر نقش مردم بر تاثیرگذاری بر فرهنگ و همچنین نقش اساسی آن ها در اداره فرهنگ، تصریح کرد: با توجه به اینکه انقلاب ما انقلابی فرهنگی بود، فرهنگ جدای از زندگی مردم نیست و مردم هستند که فرهنگ را می سازند. مردم در اداره فرهنگ خودشان توانستند شخصیت هایی مانند امام را تقویت و وارد معرکه جهانی کنند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با اشاره به روندی که هم اکنون از لحاظ توجه به اندیشه های امام (س) در سطح جامعه دیده می شود، افزود: در مسأله توجه به اندیشه حضرت امام (س)، بخشی که مربوط به عامه مردم است، ملحوظ و تعریف شده است، اما آن بخش که مربوط به گروه ها و دسته های سیاسی است، دارای اشکال است و گروه های سیاسی باید به فرهنگ مورد توجه در نظر و اندیشه امام توجه جدی داشته باشند.

غرضی در پاسخ به این پرسش که با گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی تا چه میزان توانسته ایم به آرمان ها و اندیشه های حضرت امام در این راستا دست پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: به اندازه ای که توانسته ایم آرای مردم را در اداره کشور شریک کنیم به همان اندازه اهداف امام به سمت جلو حرکت کرده است. هر زمانی که آرای مردم کم شده میراث امام نیز ضعیف شده و هر وقت آرای مردم زیاد شده به کار گیری میراث امام نیز بیشتر دیده شده است.
29213

کد N842341