فیلم/ دوچرخه سواری جان کری بعداز مذاکرات هسته ای ایران

سیاسی

«جان کری» وزیر امور خارجه فرانسه امروز در حال دوچرخه سواری گرفتار حادثه شده و به بیمارستانی در ژنو منتقل گردید.

گویا دوچرخه سواری جان کری امری مرسوم است چون وی در حدود دوماه قبل نیز در ژنو بعد از مذاکره با مقامات ایرانی اقدام به این کار کرده بود. 

فیلم/ دوچرخه سواری جان کری بعداز مذاکرات هسته ای ایران«جان کری» وزیر امور خارجه فرانسه امروز در حال دوچرخه سواری گرفتار حادثه شده و به بیمارستانی در ژنو منتقل گردید.