هنگام دوچرخه سواری؛

جان کری گرفتار حادثه شد

سیاسی

وزیر امور خارجه آمریکا که به فرانسه سفر کرده هنگام دوچرخه سورای در پاریس دچار سانحه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه توضیح چندانی در مورد این حادثه نداده اما یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا از وضعیت مناسب «جان کری» گزارش داده است. 

بر اساس این خبر، وزیر امور خارجه آمریکا به بیمارستان منتقل شده است.