غنی: پاکستان رهبران طالبان افغانستان در این کشور را بازداشت کند

سیاسی

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از دولت پاکستان خواسته است رهبران طالبان افغانستان که در کویته و پیشاور زندگی می کنند را بازداشت نماید.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، برخی منابع خبری در افغانستان می گویند اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در نامه ای به دولت پاکستان، خواستار بازداشت رهبران طالبان افغانستان که در پاکستان اقامت دارند شده است.

اشرف غنی در این نامه از دولت پاکستان خواسته است رهبران طالبان افغانستان را که در کویته و پیشاور زندگی می کنند مورد تعقیب قرار دهد و آنها را بازداشت نماید.

اشرف غنی همچنین خوهان افزایش عملیات نظامی ارتش پاکستان علیه شبکه حقانی شده است. نابودی مواضع و پناهگاه های طالبان نیز از دیگر مواردی است که رئیس جمهور افغانستان از دولت پاکستان تقاضا کرده است.