حمایت تسلیحاتی امارات از افغانستان

سیاسی

مقامت کابل اعلام کردند دولت امارات متعهد شده در عرصه های مختلف نظامی و تسلیحاتی با دولت افغانستان همکاری کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، برخی مقامات دولتی افغانستان اعلام کردند در سفر عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان به امارات، این کشور متعهد شده است تا حمایت امنیتی و تسلیحاتی از دولت کابل داشته باشد.

«سلطان فیضی» مشاور مطبوعاتی عبدالرشید دوستم گفت: دولت امارات در عرصه های مختلف با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری می کند و این کشور متهعد شده تا حمایت تسلیحاتی و امنیتی از دولت کابل داشته باشد.

به گفته وی قرار است برای عملیاتی شدن این تعهد به زودی نماینده ویژه این کشور برای بازدید از مراکز نظامی افغانستان به کابل سفر کند.

این تعهد در حالی صورت می گیرد که مدتی پیش دولت امارات ۶۰۰ تاجر شیعه مذهب افغان را از این کشور اخراج کرد.