نتیجه دومین دوره‌ی انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم

تشکلهای دانشجویی

دومین دوره ی انتخابات شورای مرکزی و شورای نظارت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم برگزار شد.

دومین دوره ی انتخابات شورای مرکزی و شورای نظارت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در دومین دوره ی انتخابات شورای مرکزی و شورای نظارت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم ، که با حضور قریب به بیش از چهار پنجم اعضای حق رای دار مجمع عمومی برگزارشد، محمد خواجه ثانی، سید علیرضا محسنی، علی عابدینی، فاضلسلیمانی، طاها باستانی، امیر براتی نیا و خانم بهاره کریمی موفق به کسب اعتماد از اعضای انجمن اسلامی جهت حضور در شورای مرکزی و محمدرضا قریب و احمد زمانی به عنوان اعضای انتخابی شورای نظارت از طرف مجمع عمومی برگزیده شدند.

همچنین در نخستین جلسه ی شورای مرکزی، محمد خواجه ثانی به عنوان دبیر شورای مرکزی، سید علیرضا محسنی به عنوان قائم مقام دبیر شورای مرکزی و دبیر کمیته تشکیلات و پذیرش، طاها باستانی دبیر کمیته عقیدتی - سیاسی، امیر براتی نیا دبیر کمیته روابط عمومی، علی عابدینی دبیر کمیته طرح و برنامه، فاضل سلیمانی دبیر کمیته علمی-صنفی،و نهایتاً بعد از قبول استعفای کریمی؛ علیرضایی به عنوان عضو علی البدل به عنوان دبیر کمیته فرهنگی- آموزشی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم انتخاب شدند .

انتهای پیام

کد N841836