گزارش اعتماد از ورود رئیس مجلس به پرونده سعید مرتضوی

روزنامه اعتماد نوشت:

 اين‌بار رييس مجلس پادرمياني كرده است تا در روزهايي كه مجلس نهم سال آخر كاري خود را سپري مي‌كند يكي از مهم‌ترين گزارش‌هاي اين مجلس را به سرانجام برساند. «گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي» كه در پاييز دو سال پيش قرائت شد هنوز هم نتيجه مشخصي نداشته است. هرچند سعيد مرتضوي تقريبا هفته‌اي يك‌بار به دادگاه مي‌رود تا به اين پرونده و شكايت هزار كارگر پاسخ بدهد اما نمايندگان مجلس درخواست رسيدگي سريع‌تري را دارند. پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي كه قرائت شد نام خيلي‌ها وسط آمد و اتهامات بسيار بود، با اين همه سعيد مرتضوي از متهمان اصلي اين پرونده بود. ديروز يكي از اعضاي كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي از دو موضوع جديد در پرونده تامين اجتماعي خبر داد. يكي پادرمياني علي لاريجاني، رييس مجلس براي به سرانجام رساندن اين پرونده و مكاتبه با قوه قضاييه در اين مورد و ديگري نشست عليرضا محجوب، ديگر عضو اين هيات با قاضي اين پرونده. عضو كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي از ورود علي لاريجاني به پرونده سعيد مرتضوي جهت تسريع در رسيدگي به آن خبر داد و گفت: شخص آقاي علي لاريجاني بعد از برگزاري چند جلسه مشترك با اعضاي كميته تحقيق و تفحص نيز مكاتباتي و ملاقاتي با قوه قضاييه داشته تا نهايتا طي چند هفته اخير شاهد تحركات جديدي باشيم. به گزارش آفتاب، حسين دهدشتي ضمن اشاره به اطاله دادرسي پرونده تخلفات سازمان تامين اجتماعي در دولت دهم، گفت: مجلس شوراي اسلامي در خصوص تحقيق و تفحص‌ها يك آيين‌نامه مشخصي دارد كه متاسفانه به آن عمل نشد. حتما در جريان هستيد كه ١٧ تا ١٨ ماه پيش گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي خوانده شد. طبق آيين‌نامه بايد ظرف سه ماه قوه قضاييه رسيدگي كرده و حكم را صادر كند اما هنوز حكمي صادر نشده است. نماينده آبادان در ادامه به جلسات مكرر اعضاي كميته تحقيق و تفحص جهت تسريع در رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي اشاره كرد و افزود: در اين مدت ما مكاتبات و ملاقات زيادي داشتيم و اخيرا نيز خود آقاي محجوب از طرف كميته تحقيق و تفحص نشستي با قاضي پرونده داشت كه در اين نشست قول‌هايي براي رسيدگي به اين پرونده داده شد. او با تاكيد بر اينكه اعضاي كميته تحقيق و تفحص بابت زمان‌بربودن رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي گله‌مند هستند، تصريح كرد: زمان‌بربودن رسيدگي البته به دقت در پرونده هم مربوط مي‌شود. از آنجايي كه پرونده وسيع و پيچيده است ما به آن واقف هستيم و قبول داريم. اما اينكه رسيدگي را تا اين اندازه به تعويق اندازد، قابل قبول و دفاع نيست و اينكه آثار يا تبعات روحي و رواني كه براي مردم ايجاد مي‌كند را نمي‌توان ارزش‌گذاري كرد و توجيه‌پذير نيست. دهدشتي همچنين با تاكيد بر ضرورت استقلال قوا، خاطرنشان كرد: خوشبختانه در چند ماه اخير اتفاقاتي در سير رسيدگي به اين پرونده افتاده و حتي سازمان تامين اجتماعي وكيلي برگزيده تا شكايات خود از رييس سابق اين سازمان را دنبال كند اما فعلا از قوه قضاييه انتظار داريم كه سرعت بيشتري به روند كار بدهد. در شرايط كنوني نيز طبق قانون و بنابر اصل تفكيك قوا مجلس اختياري بيشتر از اين ندارد كه از قوه قضاييه بخواهد احكام پرونده سازمان تامين اجتماعي زودتر مشخص شود. عضو كميته تحقيق و تفحص همچنين از مكاتبات اخير كميته با قوه قضاييه پرده برداشت و گفت: تنها كاري كه ما نسبت به پرونده تامين اجتماعي مي‌توانستيم انجام دهيم، تعيين ملاقات‌هايي با مسوولان از طرف كميته تحقيق و تفحص بوده است. حتي در چند مقطع نيز با مراجع قضايي مكاتبه داشتيم. ماه گذشته نيز شخص آقاي علي لاريجاني بعد از برگزاري چند جلسه مشترك با اعضاي كميته تحقيق و تفحص نيز مكاتباتي و ملاقاتي با قوه قضاييه داشتند تا نهايتا طي چند هفته اخير شاهد تحركات جديدي باشيم.
اين عضو فراكسيون رهروان با تاكيد بر اينكه نمايندگان به‌جاي مردم سوال مي‌كنند و طبق قانون مصونيت در اظهار‌نظر دارند، اعلام كرد: در شرايط كنوني كه قاضي پرونده نيز عوض شده است اميدواريم كه عزم جدي براي رسيدگي به آن وجود داشته باشد.
او همچنين روند كنوني تحقيق و تفحص‌ها را اينچنين مورد انتقاد قرار داد: مشكلي كه در جريان پرونده‌هاي تحقيق و تفحص وجود دارد اين است كه كار مجلس كاملا جداي از قوه قضاييه است و نهايتا بايد آن جمع‌بندي مجلس و گزارش تحقيق و تفحص به قوه قضاييه برود. مهم‌ترين اشكالي كه ما الان به تحقيق و تفحص‌ها وارد مي‌دانيم اين است كه قوه قضاييه در پرونده به ايراداتي مي‌رسد كه بخش‌هايي از گزارش را به لحاظ حقوقي و پيگيري قابل قبول نمي‌داند. دهدشتي پيشنهاد داد: ما مي‌گوييم چه بهتر است تا زماني كه تحقيق و تفحص شروع مي‌شود يك نماينده تام‌الاختيار از قوه قضاييه يا يك قاضي تام‌الاختيار از قوه قضاييه با حفظ استقلال خودش در كنار كميته حقيقت‌ياب يا تفحص قرار بگيرد‌. يعني هم‌زمان با رسيدگي به پرونده قوه قضاييه نيز در جريان كار باشد و پيگيري‌ها را هم‌زمان با كميته تحقيق و تفحص انجام داده و در عين حال به كميته مشاوره بدهد. با اين اتفاق چنين فرصتي ايجاد مي‌شود تا بعد از نهايي شدن گزارش تفحص، احكام اوليه براي پرونده نيز صادر شود.

2929

کد N841538