فیلم/ داعش زندان تدمر را منفجر کرد

سیاسی

بین الملل: گروه تروریستی داعش زندان شهر تاریخی تدمر را منفجر کرد.

فیلم/ داعش زندان تدمر را منفجر کردبین الملل: گروه تروریستی داعش زندان شهر تاریخی تدمر را منفجر کرد.