بحران یمن موضوع گفتگوهای وزیران خارجه مصر و عربستان

سیاسی

سامح شکری وزیر امور خارجه مصر یکشنبه با عادل الجبیر همتای عربستانی اش در قاهره دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، قرار است وزیر امور خارجه مصر با همتای عربستانی خود در قاهره دیدار و بعد از این دیدار، نشست مطبوعاتی برگزار کنند.

یک منبع دیپلماتیک در این رابطه گفت که بحران یمن در رأس موضوعات مورد بحث و تبادل نظر میان طرفین در این دیدار خواهد بود.

به گفته این منبع وزیر امور خارجه مصر و عربستان مسائل مشترک در منطقه از جمله تحولات سوریه را نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.