رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور:

انتخابات اسفندماه در ۱۴ حوزه تمام الکترونیکی خواهد بود

سیاسی

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور گفت: انتخابات اسفندماه امسال، در ۱۴ حوزه تمام الکترونیکی خواهد بود و حداقل در سه هزار شعبه تجهیزات الکترونیکی اخذ رأی مستقر می‌شود.

به  گزارش خبرگزاری مهر، امیر شجاعان امروز در همایش سراسری فرمانداران در محل وزارت کشور با اشاره به چگونگی برگزاری انتخابات رایانه‌ای پرداخت و اظهار داشت: مجموعه روند برگزاری انتخابات، شامل ۲۵ فرآیند و ۸۰ گام به جز مرحله اخذ رای و شمارش آرا، به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود .

وی افزود: انتخابات در ۱۴ حوزه تمام الکترونیکی خواهد بود و حداقل در سه هزار شعبه تجهیزات الکترونیکی اخذ رأی مستقر خواهد شد.