باهنر در پاسخ به مهر:

به عنوان مرجع سیاسی درسایه روحانیت حرکت می کنیم/ تبعیت از جامعتین

سیاسی

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه در سایه مجموعه روحانیت کار می کنیم گفت: این به این معنا نیست که ما مقلد آنها هستیم و بلکه در نهایت مشی ما این است که کاری که روحانیت نمی پسندد انجام ندهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین که در نشست خبری در باشگاه خبرنگاران برگزار شد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه جامعه اسلامی مهندسین هم  اکنون  رابطه ای با جامعتین و به ویژه شخص آیت الله موحدی کرمانی دارد و آیا شما در آینده نزدیک با ایشان دیداری خواهید داشت گفت: تکیه و هماهنگی ما به جامعه روحانیت کشور است و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران سنبل روحانیون مبارز و سیاستمدار هستند و ما خود را در این دو تشکیلات تعریف می کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس که ما از این دو جامعه روحانیت پیروی می کنیم با عنوان جبهه پیروان خط امام و رهبری شناخته شده و همواره با روحانیت همزبان بوده ایم و به روحانیون به عنوان یک مرجع خوب سیاسی نگاه می کنیم.

وی  با بیان اینکه ما در سایه این مجموعه روحانیت کار می کنیم تصریح کرد: اما این به این معنا نیست که ما مقلد آنها هستیم و یا اینکه آنها مقلد ما هستد بلکه در نهایت  مشی ما این است که کاری که روحانیت نمی پسندد انجام ندهیم.

باهنر خاطرنشان کرد: ما هنوز نمی دانیم که روحانیت می خواهند یک تابلوی انتخاباتی داشته باشند یا خیر و اما به عنوان یک مرجع سیاسی در سایه این آقایان حرکت می کنیم.