شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را تایید کرد

اصلاح قانون انتخابات

شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۲۹) و الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس را تایید کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (29) و الحاق یک تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان تایید شد.

طرح اصلاح ماده(29) و الحاق یک تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است, در جلسه مورخ 1394/03/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

29220

کد N840832