اجرای پروتکل الحاقی صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را اثبات می کند

ایرنا نوشت:

«یوسف مولایی» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در گفت و گو يي ضمن ابراز امیدواری به حل و فصل کامل موضوع هسته ای،پذیرش پروتکل الحاقی ازسوی ایران رااقدامی برای اثبات راستی وصلح آمیزبودن برنامه هسته ای کشوردانست که لازم است انجام شود. اجرای پروتکل الحاقی صلح آمیزبودن برنامه هسته ای ایران رااثبات می کند آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعضای گروه 1+5 در گفت و گوهای هسته یی با ایران خواستار تصویب و اجرای «پروتکل الحاقی» شدند و تیم هسته یی ایران نیز در نشست لوزان و آن چنان که در بیانیه ی پایانی این نشست انتشار یافت آن را به صورت موقتی و داوطلبانه پذیرفت. تاکنون 147 کشور پروتکل الحاقی را امضا و 123 کشور نیز آن را اجرایی کرده اند. سال ها پیش (1382 خورشیدی) در دولت اصلاحات این پروتکل از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد اما هنوز در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته نشده است. رای گیری در مجلس در این زمینه از این رو است که بر اساس قانون، اجرایی شدن پروتکل الحاقی در گروی تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. در ارتباط با حوزه و گستره ی بازرسی آژانس پس از پذیرش پروتکل الحاقی تفسیرهای مختلف و گاه متناقضی وجود دارد. ایران تنها بازرسی از تاسیسات هسته یی را در حوزه ی اختیارات آژانس می داند حال آن که طرف غربی تصویب پروتکل الحاقی از جانب تهران را دلیلی بر مجاز بودن بازرسی از هر مکان مشکوکی از جمله مرکزهای نظامی می پندارد. مولایی در زمینه ی بازرسی آژانس از مرکزهای نظامی اعتقاد دارد که بر اساس متن پروتکل ابتدا این نهاد باید دلیل های قوی ارایه کند تا مجوز بازرسی از این تاسیسات را بگیرد. استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران را اقدامی دانست که برای اعتمادسازی لازم است. وی همچنین همکاری میان دولت و مجلس را در این زمینه مهم خواند که رسیدن به توافق نهایی هسته یی را تسریع خواهد کرد.

49308

کد N840602