نگرانی پارلمان افغانستان از افزایش نامنی‌ها

سیاسی

اعضای پارلمان افغانستان در جلسه امروز مجلس با ابراز نگرانی از روند ناامنی در کشور از دولت خواستند برای تامین امنیت بزرگراه ها و پایان بخشیدن به ناامنی اقدامات موثر و فوری انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نمایندگان پارلمان افغانستان از ناامنی در نقاط مختلف کشور ابراز نگرانی کردند و از مقامات دولتی خواستند فکری جدی برای این معضل نمایند.

اعضای پارلمان افغانستان در جلسه امروز مجلس با ابراز نگرانی از روند ناامنی در کشور از دولت خواستند برای تامین امنیت بزرگراه ها و پایان بخشیدن به ناامنی اقدامات موثر و فوری انجام دهند.

از آغاز سال جاری اوضاع امنیتی افغانستان مخصوصا در مناطق شمالی این کشور بسیار وخیم است؛ بزرگراه ها و مسیرهای تردد نیز ناامن است و امکان گروگانگیری مردم عادی توسط طالبان و دیگر گروه های تروریستی وجود دارد.