اشرف غنی شش مقام دولتی را ممنوع الخروج کرد

سیاسی

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان شش مقام دولتی را به اتهام دست داشتن در فساد مالی ممنوع الخروج کرد و مسئولیت های آنان را تعلیق نمود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد اشرف غنی شش مقام دولتی را به اتهام دست داشتن در فساد مالی ممنوع الخروج کرده است.

این شش نفر از روسای بخش های مختلف وزارت شهرسازی افغانستان بوده اند. اشرف غنی دستور داد تا رسیدگی به پرونده آنان وظایف آنها تعلیق شود و حق خروج از کشور را نیز ندارند.

وی همچنین وظایف رئیس و معاونان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) را به حالت تعلیق در آورد.

برخی گزارشات حکایت از فساد مالی گسترده در آیسا دارد؛ رئیس جمهور افغانستان دستور پیگیری در خصوص اتهام فساد در این نهاد را صادر کرد.

مبارزه با فساد یکی از وعده های اصلی انتخاباتی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری بود.