فیلم/ تظاهرات مردم عربستان در محکومیت انفجار تروریستی در الدمام

سیاسی

بین الملل: مردم عربستان در اعتراض به محکومیت انفجار تروریستی در مسجد امام حسین (ع) در الدمام تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات مردم عربستان در محکومیت انفجار تروریستی در الدمامبین الملل: مردم عربستان در اعتراض به محکومیت انفجار تروریستی در مسجد امام حسین (ع) در الدمام تظاهرات کردند.