متن کامل گزارش آژانس از برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران

سیاسی

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود در اجراي موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه هسته ای (NPT)و مفاد مربوطه قطعنامه هاي شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران منتشر کرد.