فیلم/لحظه انفجار در مسجد امام حسین(ع) در الدمام عربستان

سیاسی

بین الملل: انفجار تروریستی در پارکینگ مسجد امام حسین(ع) در الدمام عربستان سه شهید و ۱۱ زخمی برجا گذاشت.

فیلم/لحظه انفجار در مسجد امام حسین(ع) در الدمام عربستانبین الملل: انفجار تروریستی در پارکینگ مسجد امام حسین(ع) در الدمام عربستان سه شهید و ۱۱ زخمی برجا گذاشت.