انتصاب رئیس دادگستری استان مرکزی توسط آملی‌لاریجانی

آملي لاريجاني

رئیس قوه قضاییه طی حکمی قاسم عبداللهی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان مرکزی منصوب کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن حکم رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

جناب آقای قاسم عبداللهی

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) و رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اراک

به موجب این حکم به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان مرکزی منصوب می‌شوید. امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیتهای سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و مؤید باشید.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضاییه

انتهای پیام

کد N839565