فعالیت ۱۳۰۰ دانشجوی تونسی در قالب گروههای تروریستی

سیاسی

اتحادیه دانشجویی تونس از حضور ۱۳۰۰ دانشجوی تونسی در میان گروههای تکفیری خارج از این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، اتحادیه دانشجویی تونس اعلام کرد بر اساس نتایجی که در پی توزیع پرسشنامه ای درخصوص ارتباط  دانشجویان تونس با گروههای تروریستی به دست آمده است حدود ۱۳۰۰ دانشجوی تونسی هم اکنون در میان گروههای تروریستی در عراق، سوریه و لیبی حضور دارند.

بر اساس این تحقیق که ظرف سه ماه در اغلب دانشگاههای تونس صورت گرفته است دهها نفر از دانشجویان تونسی نیز به اتهام مشارکت در فعالیتهای تروریستی در زندانهای این کشور به سر می برند.

بر اساس گزارشهای بین المللی موجود تونس در صدر فهرست کشورهای صادر کننده تروریست به کشورهای درگیر با این پدیده، قرار دارد.

تروریستهای تونسی از طریق مرزهای لیبی و ترکیه وارد سوریه و عراق می شوند.

وزارت کشور تونس پیشتر با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که حدود ۳هزار شهروند تونسی در گروههای تروریستی خارج از این کشور فعالیت دارند.