جهاد اسلامی فلسطین:

ایران حامی مقاومت و فلسطین است نه دشمن اعراب و مسلمانان

سیاسی

جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد ایران حامی فلسطین و جنبش های مقاومت است و بر خلاف ادعای برخی دشمن اعراب و مسلمانان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای تاکید کرد: ما مخالف نظر برخی ها هستیم که ایران را دشمن اعراب و مسلمانان معرفی می کنند، چرا که دشمن اول و تاریخی امت اسلامی و عربی رژیم اشغالگر قدس است که با اشغال اراضی فلسطین اقدام به تحقیر ملت فلسطین و یهودی سازی این اراضی می کند.

جهاد اسلامی فلسطین ضمن تاکید بر اینکه ایران از فلسطین و جنبش های مقاومت از جمله جهاد اسلامی حمایت کرده است، افزود: ما اطمینان داریم که این حمایت ها ادامه خواهد داشت. جهاد اسلامی تاکید کرد که بر تصمیم سیاسی خود مبنی بر عدم مداخله در امور کشورها استوار است و اجازه نمی دهد که هیچ طرفی گزینه ها و مواضع خود را بر این جنبش دیکته کند.

این جنبش با کشیده شدن مسئله مقاومت فلسطین به هر گونه نزاع میان کشورهای اسلامی مخالفت کرد. جهاد اسلامی با اشاره به بحران مالی این جنبش عنوان کرد که به خاطر محاصره تحمیلی علیه غزه و شرایط پیچیده ای که مسئله فلسطین و امت های عربی و اسلامی با آن روبر هستند با شرایط مالی دشواری دست و پنجه نرم می کند.

 

 

 

 

 
[div id='__hggasdgjhsagd_once']