فابیوس:

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مخاطره آمیز است

سیاسی

وزیر خارجه فرانسه طرح دولت «دیوید کامرون» برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را امری مخاطره آمیز خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه از طرح دولت انگلیس برای به همه پرسی گذاشتن خروج این کشور از اتحادیه اروپا انتقاد کرد. وی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی ضمن مخاطره آمیز خواندن این اقدام گفت مردم انگلیس عادت کرده اند اظهاراتی را علیه اتحادیه اروپا از دولتمردان این کشور بشنوند.

به اعتقاد فابیوس در صورت رای آوردن همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، انگلیس زیان می بیند اما این زیان متوجه اتحادیه اروپا نیز می شود. وی تاکید کرد اگر کشور مهمی مانند انگلیس از اروپا خارج شود، تاثیری منفی بر فضای این اتحادیه می گذارد.

وزیر خارجه فرانسه در ادامه ابراز امیدواری کرد لندن در تصمیم خود برای خروج از اتحادیه اروپا تجدید نظر کند. وی از انجام برخی اصلاحات در اتحادیه اروپا استقبال کرد و در عین حال یادآور شد فرانسه مخالف هر گونه سرهم بندی مجدد این اتحادیه است.

 

 

 

 

 
[div id='__hggasdgjhsagd_once']