وقتی امریکا در بزنگاه بر فرق عراق می کوبد

سیاسی

هیچ زمانی غرب و اسرائیل از این لحظه آرام تر و خشنودتر نبوده اند که مسلمانان مفت مفت، همدیگر را بکشند و در انظار عالمیان آبروی اسلام را ببرند. بنابرین چرا باید علاقه مند به پایان دادن به ماجرای داعش باشند؟ ماجرایی که اگر همه هماهنگ بودند در فاصله چند روز خاتمه می یافت.

داستان ارتش عراق و حمله داعش، در کنار نقش امریکا به عنوان کسی که خود را متعهد به مبارزه با داعش می داند اما حاضر نیست قدمی بردارد، آشکارتر آن است که کسی بخواهد برای آن استدلال بیاورد. در باره بی عملی امریکا بلکه خیانتش به عراق دو احتمال وجود دارد.
یکی آن که از روی خوشبینی بگوییم سیاستمداران کاخ سفید مانند خر در گل مانده و گرفتار بی عملی و بی تصمیمی شده، از ترس یک مشت عرب وهابی و خشونت طلب که یک قرن است هم عالم اسلامی را تهدید می کنند و هم غیر آن را، حاضر به پا پیش گذاشتن نیستند و نتیجه آن همین وضعیتی است که شاهد آن هستیم.
دوم این که تصور کنیم امریکا، دستش با وهابی های سعودی آدم کش و جاه طلب و داعشی ها در یک کاسه است و برای تامین امنیت یک مشت صهیونیست متجاوز و چاقوکش و آدم کش که نه از اتفاق بلکه اصولا در این مساله هیچ فرقی بین مثلث اسرائیل و داعش و سعودی متجاوز به یمن نیست، حاضر به هر نوع دروغگویی و تزویر هستند و جانشان برای نفت مفت می رود..
بسیاری از عقلا، شق دوم را ترجیح می دهند. چه فرصتی برای امریکایی ها و اسرائیلی ها و صلیبی ها بهتر از این که مسلمانان را به جان هم بیندازد، و کم هزینه، بدون آن که دلاری خرج کنند، آنها را به دست یکدیگر قتل عام کنند. در این میان، هم آبروی اسلام رفته است و هم افراطی های عالم با یک مشت مظلوم اما مسلمان کشته شده اند؛ و در نتیجه خیال غرب راحت است.
چند روز قبل وزیر دفاع امریکا، ارتش عراق را متهم کرد که درست و قوی عمل نمی کند. بسیار خوب، این همان ارتشی است که مدتی قبل رمادی را از داعش گرفت، اما خیانت شما با فشار آوردن بر عراق برای کوتاه کردن دست ایران، سبب شد دوباره رمادی به دست داعش افتاد تا یک بار دیگر مردم سنی و شیعه قتل عام و آواره شوند.
حالا ارتش عراق بسیج شده است تا دوباره رمادی را باز پس گیرد. هنوز 24 ساعت از عملیات نگذشته که صدای امریکا و کانادای خائن و فرانسه خود فروشِ به پول سعودی بلند شده و اعتراض به که چرا با صدای لبیک یا حسین اقدام کرده اید؟
اگر کسی خیانتکار نباشد، اجازه می دهد لااقل چهار روز از عملیات بگذرد، تلاشی برای بیرون راندن دشمن بشود آن وقت باب بحث و گفتگو را آن هم به صورت خصوصی و برای تلطیف ماجرا آغاز کرده و از نظر عملی هم با مشارکت دادن عشائر سنی زمینه را برای تثبت اوضاع آغاز می کند.
و اما این گونه رفتار فقط مخصوص آدم های جنایتکاری است که خود در برافروختن آتش داعش نقش اولی و اصلی را داشته اند و حالا هم برای خوشحال کردن سعودی هایی که هرچه اینها بخواهند مفت دراختیارشان می گذارند، و حاضرند با اسرائیل برای مبارزه با ایران همراهی کنند، در همان آغاز عملیات، بر فرق عراق می کوبند.

کد N838688