ولید معلم:

حمایت ایران و روسیه ملموس و عمیقتر از آن است که برخی گمان می کنند

سیاسی

ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه تاکید کرد که رابطه کشورش با ایرن و روسیه عمیقتر از آن است که برخی گمان می کنند و حمایت این دو همپیمان از دمشق واضح و ملومس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، ولید معلم بار دیگر بر حمایت سوریه از چارچوب توافق میان ایران و گروه 1+5 تاکید و ابراز امیدواری کرد که بعد از رسیدن به توافق نهایی ایران نقش بهتری را در منطقه ایفا کند.
وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس مطبوعاتی که با حضور «ادوارد نالباندیان» همتای ارمنی اش در دمشق برگزار شد، گفت: تاکید می کنم که روابط میان سوریه و روسیه و ایران بسیار عمیقتر از آن است که برخی گمان می کنند.
وی افزود: آنها در حمایت از مقاومت ما هرگز تعلل نکرده و نخواهند کرد ولی من تاکید می کنم که توطئه علیه سوریه روزانه و سریع است. به گفته المعلم توطئه کنندگان از عناصر مسلحی که از مرزهای ترکیه وارد اراضی سوریه می شوند، آشکارا حمایت می کنند. وی یادآور شد: با این حال من به ملت سوریه تاکید می کنم که حمایت دوستانمان از ما ملموس است.
گفتنی است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اواخر ماه مارس با بیان اینکه روسیه و ایران برای سوریه ثبات و راه حل سیاسی می خواهند، تصریح کرد: سوریه، ایران و روسیه در مورد جنگی که از چهار سال پیش کشور را در نوردیده است دیدگاه مشترکی دارند.
ولید المعلم در مورد توافق میان ایران و گروه 1+5 گفت: ما از رسیدن به توافقی که خواسته های ملت دوست و برادر ایران را برآورده کند حمایت می کنیم و به نقش بهتر و بزرگتر ایران در عرصه بین المللی بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات امیدوار هستیم.