اسامی 170نماینده ای که رحیمی ادعاکرد به آنها پول داده، منتشر می شود؟

ایسنا نوشت:


رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد در صورت صدور حکم دادگستری، اسامی 170 نماینده‌ای که از محمدرضا رحیمی پول گرفته‌اند، منتشر می‌شود.

محمد علی‌پورمختار در مورد استعلام کمیسیون اصل ۹۰ در مورد فهرست ۱۷۰ نماینده‌ای که از محمدرضا رحیمی پول گرفته‌اند٬گفت: متأسفانه تاکنون دادگستری تهران پاسخ استعلام را برای ما نفرستاده و در این زمینه توقع داریم دادگستری به تکلیف خود عمل کند و اگر فهرست و اطلاعاتی در این زمینه وجود دارد آن را به ما اطلاع دهد و اگر چنین چیزی وجود ندارد آن را به ما اعلام کند.

 

1717

کد N838396