فیلم/ عملیات موفق مقاومت علیه تروریستها در عرسال

سیاسی

بین الملل: تروریست ها طی عملیاتی موفق شماری از تکفیری ها را به هلاکت رساندند که در میان آنها تعدادی از سرکرده های گروههای تروریستی دیده می شود.

فیلم/ عملیات موفق مقاومت علیه تروریستها در عرسالبین الملل: تروریست ها طی عملیاتی موفق شماری از تکفیری ها را به هلاکت رساندند که در میان آنها تعدادی از سرکرده های گروههای تروریستی دیده می شود.