فیلم/ مسابقه قل دادن پنیر در انگلیس

سیاسی

مسابقه قل دادن پنیر منطقه هر ساله در کوپر هیل انگلیس برگزار می شود و هر سال افراد زیادی را برای شرکت یا تماشای مسابقه از نقاط مختلف جهان به این منطقه می کشاند.

مسابقه «قل دادن پنیر» تا سال ۲۰۱۰ به صورت رسمی برگزار می‌شد اما به خاطر زخمی و مجروح شدن تعداد زیادی از شرکت کنندگان در این مسابقه مقامات دولت انگلیس برگزاری آن را ممنوع کردند اما هنوز هم مردم محلی این مسابقه را برگزار می‌کنند. 

فیلم/ مسابقه قل دادن پنیر در انگلیسمسابقه قل دادن پنیر منطقه هر ساله در کوپر هیل انگلیس برگزار می شود و هر سال افراد زیادی را برای شرکت یا تماشای مسابقه از نقاط مختلف جهان به این منطقه می کشاند.