احدیان در گفتگو با مهر:

تیم هسته ای در بحث حفظ عزت ملی بسیار بد عمل کرده است

سیاسی

مدیر مسئول روزنامه خراسان گفت: در بحث حفظ عزت ملی تیم هسته ای بسیار بد عمل کرده است و زمانی که وزیر خارجه آمریکا موضعی در مخالفت با ایران می گیرد نهایتا تنها سخنگوی وزارت خارجه موضع ضعیفی می گیرد.

سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه خراسان در گفتگو با مهر با اشاره به دستاوردهای تیم مذاکره کننده هسته ای، اظهارداشت: تیم مذاکره کننده فعلی دستاوردهای قابل توجهی داشته است اما اینکه در نهایت این مذاکرات به چه نتیجه ای برسد مشخص نیست و باید منتظر باشیم تا نتیجه آن مشخص شود.

وی با بیان اینکه نتیجه ای که تاکنون از مذاکرات به دست آورده ایم حاصل ۱۲ سال تلاش بوده است، ادامه داد: در گذشته به هیچ وجه اجازه غنی سازی و ساخت تاسیسات هسته ای را به ما نمی دادند و حتی نمی خواستند که ما تولید ۲۰ سانتریفیوژ داشته باشیم؛ اما اکنون ما می توانیم چند هزار سانتریفیوژ فعال داشته باشیم و محدودیت هایی که برای افزایش سانتریفیوژها اعمال شده  تا ۱۰ سال است و پس از ۱۰ سال هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.

احدیان با اشاره به گزاره برگ آمریکایی، افزود: براساس گزاره برگی که آمریکایی ها منتشر کردند اصل غنی سازی برای ایران پذیرفته شده است و بعد از ۱۰ سال در بحث غنی سازی نیز محدودیتی وجود نخواهد داشت و نهایتا پس از گذشت ۱۱ سال می توانیم چرخه غنی سازی خود را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه تحقیق و توسعه ابهاماتی وجود دارد، گفت: نکته مهم این است که در بحث تحقیق و توسعه ابهامات مهمی وجود دارد و باید منتظر باشیم تا مذاکرات نهایی شود. براساس بیانیه لوزان مقرر شد جدولی ترسیم شود و باید دید براساس آن جدول ما تحقیق و توسعه خواهیم داشت یا خیر.

مدیر مسئول روزنامه خراسان تصریح کرد: نکته مهم این است که در بحث حفظ عزت ملی تیم هسته ای بسیار بد عمل کرده است و زمانی که وزیر خارجه آمریکا موضعی در مخالفت با ایران ابراز می کند نهایتا تنها سخنگوی وزارت خارجه موضع ضعیفی می گیرد که این قابل قبول نیست و سیگنال هایی از سوی رئیس جمهور دیده می شود که ما را نگران می کند.

احدیان یادآور شد: تیم فعلی و تیم قبلی هسته ای همه با هم در ۱۲ سال گذشته تلاش کرده اند و بخشی از نتایجی که امروز به دست آمده برگرفته از ادبیات انقلابی ۸ سال گذشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ما امروز نمی توانستیم ۲۰ درصد غنی سازی کنیم آیا تیم مذاکره کننده می توانست با این قدرت به مذاکره با طرف های مقابل بپردازد؟