ابراز نگرانی آمریکا از برگزاری دادگاه جیسون رضاییان

سیاسی

یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دادگاه جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست بر نگرانی های این کشور افزوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جف راتکه علت این ادعا را برگزاری دادگاه رضاییان پشت درهای بسته و نبود شفافیت لازم در روند رسیدگی به این پرونده اعلام کرد.

دادگاه جیسون رضاییان که به اتهامات امنیتی و جاسوسی بازداشت شده است، روز سه شنبه در تهران برگزار شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد که برگزاری این دادگاه پشت درهای بسته اثبات کرد که الگوی کاملی از عدم شفافیت و عدم طی روندهای قضایی برای بازداشت رضاییان بوده است.

وی همچنین هرگونه اتهام جاسوسی مطرح شده از سوی دستگاه قضایی ایرا علیه رضاییان را رد کرد.