سفیر سابق انگلیس در آمریکا:

لغو تحریم های ایران بستگی به پایبندبی ایران به توافق آتی دارد

سیاسی

سفیر سابق انگلستان در واشنگتن گفت لغو تحریم های ایران بستگی به پایبندی ایران به توافق هسته ای خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،« پیتر وست ماکوت» سفیر سابق انگلیس در آمریکا گفت لغو تحریم های ایران بستگی به پایبندی ایران به تعهدات هسته ایش خواهد داشت.

وی که در در نشست شورای آتلانتیک با عنوان «اروپا و توافق هسته ای با ایران» در واشنگتن سخن می گفت گفت لغو تحریم های ایران به میزان پایبندی تهران به توافق هسته ای که قرار است امضا شود بستگی خواهد داشت.