سید عمار حکیم:

تشکیک در حسن نیت نیروهای مردمی موجب پیشروی تروریست‌ها می‌شود

سیاسی

رئیس مجلس اعلای عراق در سخنانی نسبت به تشکیک در حسن نیت نیروهای بسیج مردمی در مبارزه با داعش هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در سخنانی نسبت به تشکیک در حسن نیت نیروهای بسیج مردمی در مبارزه آنها با تروریستهای داعش هشدار داد.

بر اساس این گزارش، سید عمار حکیم در این زمینه گفت: تشکیک در این خصوص موجب می شود تا تروریست ها بیش از پیش به پیشروی های خود ادامه دهند.

وی همچنین ضمن انتقاد از برخی صفت های نسبت داده شده به نیروهای مردمی مانند «شبه نظامیان»، تصریح کرد: نسبت دادن چنین صفت هایی به نیروهای مردمی و متهم نمودن آنها به فرقه گرایی چیزی جز ضرر و زیان برای کشور به دنبال نخواهد داشت.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین بر لزوم حمایت همه جانبه از مهاجران عراقی تأکید کرد و گفت: حمایت از مهاجران از وظایف همگی ماست و در این خصوص نباید نقش نیروهای مردمی را نادیده گرفت.

گفتنی است، سید عمار حکیم همواره از حامیان اصلی ورود نیروهای بسیج مردمی به میدان های نبرد علیه تروریست های داعش بوده است.