فیلم/ بمباران مناطق مسکونی صنعاء

سیاسی

بین‌الملل: جنگنده‌های آل‌سعود به بمباران مناطق مسکونی شهر صنعاء، پایتخت یمن ادامه می‌دهند.

فیلم/ بمباران مناطق مسکونی صنعاءبین‌الملل: جنگنده‌های آل‌سعود به بمباران مناطق مسکونی شهر صنعاء، پایتخت یمن ادامه می‌دهند.