همه کسانی که در 36 سال گذشته به هیئت رئیسه مجلس راه یافتند

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی هرسال اعضای هیئت رئیسه و رئیس خود را انتخاب می کند که در هشت سال گذشته انتخاب مجلس های هشتم و نهم برای ریاست مجلس، علی لاریجانی بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، در چهارساله اخیر مجلس نیز با وجود تغییرات اندک، اکثر کرسی های هیئت رئیسه مجلس در اختیار فراکسیون رهروان ولایت که لاریجانی هم عضو آن است بود. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به 9 دوره مجلس شورای اسلامی که طی 36 اجلاسیه گذشته چه کسانی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رفته اند.

 

مجلس اول

نام و نام خانوادگی

اجلاسیه اول

اجلاسیه دوم

اجلاسیه سوم

اجلاسیه چهارم

رئیس

 

آراء مأخوذه

۱۹۶

۱۶۷

۱۸۸

-

۱

علی اکبرهاشمی رفسنجانی

۱۴۶

۱۴۰

۱۶۷

۱۶۵

نواب رئیس

 

آراء مأخوذه

۲۰۴

۱۶۷

۱۸۸

-

۱

سید علی اکبرپرورش

۱۲۴

-

-

-

۲

محمد خوئینی ها

۱۰۸

۱۲۰

-

۸۴

۳

حبیب اله عسکراولادی

-

۱۰۰

-

-

۴

محمد یزدی

-

-

۱۴۱

۱۱۴

۵

سید محمد خامنه ای

-

-

۹۸

-

دبیران

 

آراء مأخوذه

۲۰۰

۱۶۷

۱۸۸

 

۱

سید محمد کیاوش

۱۴۰

-

-

-

۲

احمد توکلی

۱۳۲

۹۲

-

-

۳

اسداله بیات

۱۲۲

۱۱۷

۱۵۳

۱۴۹

۴

مرتضی الویری

۱۱۸

۱۰۶

۸۳

۷۷

۵

سیدحسین شاهچراغی

۱۱۴

-

-

-

۶

علی قائمی

۹۶

۶۸

۹۴

۱۳۱

۷

محمد علی سبحان اللهی

-

۹۷

۱۱۰

۱۴۰

۸

عطاء اله مهاجرانی

-

۷۸

-

-

۹

سید فضل اله حسینی برمانی

-

-

۹۱

۱۵۶

۱۰

متکی

-

-

۸۳

۱۲۵

ناظران

 

آراء مأخوذه

۱۹۴

۱۶۷

۱۸۸

-

۱

مرتضی کتیرایی

۱۶۷

۱۴۰

۱۱۰

۱۴۰

۲

علی اکبر ولایتی

۱۵۰

۱۰۲

-

-

۳

علیرضا یار محمدی

۱۴۵

۸۳

-

-

۴

غلامعباس زائری

-

-

۷۸

-

۵

علی محمد بشارتی

-

-

۶۷

۱۱۰

۶

سید جلیل سید زاده

-

-

-

۷۲

 

مجلس دوم

نام و نام خانوادگی

اجلاسیه اول

اجلاسیه دوم

اجلاسیه سوم

اجلاسیه چهارم

رئیس

 

آراء مأخوذه

۱۸۹

۲۲۸

۲۲۴

۲۳۰

۱

علی اکبر هاشمی رفسنجانی

۱۸۱

۲۰۰

۱۷۹

۱۸۳

نواب رئیس

 

آراء مأخوذه

۱۸۹

۲۲۸

۲۲۴

۲۳۰

۱

محمد یزدی

۱۲۳

۱۵۳

۱۳۲

۱۴۰

۲

سید مهدی ربانی املشی

۱۱۰

-

-

-

۳

مهدی کروبی

-

۱۴۳

۱۳۹

۱۳۶

دبیران

 

آراء مأخوذه

۱۸۹

۲۲۸

۲۲۴

۲۳۰

 

اسداله بیات

۱۶۳

۱۵۰

۱۲۴

۱۱۰

 

محمد علی سبحان الهی

۱۶۱

۲۰۵

۱۲۷

۱۳۴

 

سید فضل اله حسینی برمانی

۱۵۳

۲۰۶

۱۲۴

۱۳۸

 

عزت اله دهقان

۱۱۴

۱۴۵

۱۲۸

۱۳۱

 

سید محمد اصغری

۹۲

-

-

-

 

علی موحدی ساوجی

۹۲

۱۱۹

۱۱۴

۱۳۳

 

محمد اسماعیل شوشتری

-

۱۱۸

۲۰۷

۱۶۰

ناظران

 

آراء مأخوذه

۱۸۹

۲۲۸

۲۲۴

۲۳۰

۱

سید جلیل سید زاده

۱۸۹

۱۳۴

۱۳۳

۱۴۷

۲

غلامعباس زائری

۱۶۷

-

۱۲۵

۱۳۶

۳

حسین محلوجی

۱۴۲

-

-

-

۴

علی پرهیزگار

-

۱۲۴

-

-

۵

سیدرضا زواره‌ای

-

۱۱۲

-

۱۱۰

۶

عبدالرضا هاشم زایی

-

-

۱۱۲

-

 

 

مجلس سوم

نام و نام خانوادگی

اجلاسیه اول

اجلاسیه دوم

اجلاسیه سوم

اجلاسیه چهارم

رئیس

 

آرای مأخوذه

۱۹۲

۲۴۱

۲۲۹

۲۳۰

۱

علی اکبر هاشمی رفسنجانی

۱۸۷

۲۳۰

-

-

۲

مهدی کروبی

-

-

۱۵۵

۱۹۳

نواب رئیس

 

 

 

 

 

 

آرای مأخوذه

۱۹۰

۲۴۰

۲۲۹

۲۳۶

۱

مهدی کروبی

۱۶۰

۲۱۱

-

-

۲

حسین هاشمیان

۱۳۴

۱۲۸

۱۴۷

۱۸۶

۳

اسداله بیات

-

-

۱۲۴

۱۳۸

دبیران

 

آرای مأخوذه

۱۸۸

۲۴۱

۲۳۰

۲۳۶

۱

محمدعلی سبحان الهی

۱۶۱

-

-

-

۲

اسداله بیات

۱۵۵

۱۳۷

-

-

۳

احمد عزیزی

۱۴۹

-

-

-

۴

رسول منتجب نیا

۱۴۶

۱۳۲

-

۱۲۶

۵

مرتضی الویری

۱۴۲

۱۳۳

-

۱۴۹

۶

عباس دوزدوزانی

۱۲۹

۱۲۹

-

۱۲۸

۷

حسین مظفری نژاد

-

۱۲۰

-

-

۸

حمید چیت چیان

-

۱۱۳

۱۰۸

-

۹

محمد کریم شهرزاد

-

-

۱۰۸

۱۱۶

۱۰

سیدرضا اکرمی

-

-

۱۰۰

-

۱۱

حسینی شاهرودی

-

-

۹۸

-

۱۲

جعفری

-

-

۷۹

-

۱۳

احمدنژاد

-

-

۶۶

-

۱۴

سید محمد رضوی

-

-

-

۱۲۰

۱۵

محمدابراهیم اصغرزاده

-

-

-

۱۲۰

ناظران

 

آرای مأخوذه

۱۸۹

۲۴۱

۲۳۰

۲۳۷

۱

کتیرایی

۱۶۶

-

-

۱۲۴

۲

عبدالواحد موسوی لاری

۱۵۱

۱۳۱

-

۱۲۳

۳

غلامرضا حیدری

۱۴۹

-

-

-

۴

نورالله عابدی

-

۱۳۱

-

۱۲۰

۵

سیدجلیل سیدزاده

-

۱۲۴

-

-

۶

مرتضی الویری

-

-

۱۴۷

-

۷

عباس دوزدوزانی

-

-

۱۳۱

-

۸

رسول منتجب نیا

-

-

۱۲۸

-

 

مجلس چهارم

نام و نام خانوادگی

اجلاسیه اول

اجلاسیه دوم

اجلاسیه سوم

اجلاسیه چهارم

رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۳۰

۲۱۰

۲۲۸

۲۳۱

۱

علی اکبر ناطق نوری

۱۹۱

۱۹۵

۱۹۳

۲۱۴

نواب رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۳۰

۲۱۳

۲۳۱

۲۴۳

۱

حسن روحانی

۲۰۰

۱۹۳

۱۶۴

۱۹۸

۲

سیدعلی اکبرپرورش

۱۸۰

-

-

-

۳

محمدعلی موحدی کرمانی

-

۱۶۱

-

۱۴۷

۴

حسین هاشمیان

-

-

۱۲۲

-

دبیران

 

آرای مأخوذه

۲۳۰

۲۱۶

۲۳۲

۲۴۴

۱

محمدکریم شهرزاد

۱۸۵

۱۶۳

۱۶۲

۱۹۲

۲

سیدرضا اکرمی

۱۸۴

-

۱۲۹

۱۸۵

۳

محمدرضا باهنر

۱۸۱

۱۶۹

۱۶۳

۲۰۳

۴

حسین سبحانی نیا

۱۷۲

۱۵۳

۱۷۰

۱۹۸

۵

محمدرضا رحیمی

۱۷۰

۱۷۲

-

-

۶

سیدجواد انگجی

۱۶۹

۱۵۱

۱۵۱

۱۹۲

۷

سید محسن یحیوی

-

۱۴۶

۱۶۵

۱۹۸

ناظران

 

آرای مأخوذه

۲۳۰

۲۱۸

۲۳۲

۲۴۴

۱

سیدرضا تقوی

۱۷۳

۱۵۷

۱۴۶

۱۶۷

۲

حبیب الله عسگراولادی

۱۷۰

۱۸۵

۱۹۸

۲۰۶

۳

غلام عباس زائری

۱۶۹

۱۸۴

۱۸۸

-

۴

علی عباسپور تهرانی فرد

-

-

-

۱۹۷

 

مجلس پنجم

نام و نام خانوادگی

اجلاسیه اول

اجلاسیه دوم

اجلاسیه سوم

اجلاسیه چهارم

رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۴۰

۲۴۳

۲۵۶

۲۴۵

۱

علی اکبر ناطق نوری

۱۴۶

۲۱۱

۱۶۵

۱۶۱

نواب رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۴۰

۲۴۶

۲۵۶

۲۴۵

۱

حسن روحانی

۲۰۹

۱۷۹

۱۶۷

۱۸۱

۲

محمدعلی موحدی کرمانی

۱۳۳

۱۴۰

۱۴۳

۱۳۵

دبیران

 

آرای مأخوذه

۲۴۰

۲۴۶

۲۵۶

۲۴۵

۱

قربانعلی دری نجف آبادی

۲۰۵

۱۶۰

-

-

۲

محمدرضا باهنر

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۱

۱۴۰

۳

سیدرضا اکرمی

۱۴۰

-

-

-

۴

سیدمحمدرضا موالی زاده

۱۳۵

۱۶۱

۱۶۸

۱۱۹

۵

حسن غفوری فرد

۱۳۳

۱۴۳

۱۵۱

۱۳۵

۶

علی موحدی ساوجی

۱۱۶

-

-

-

۷

محمدباقر نوبخت حقیقی

-

۱۵۹

۱۵۷

۱۴۴

۸

امیدوار رضایی میرقائد

-

۱۴۳

۱۵۰

۱۲۹

۹

موسی زرگر

-

-

۱۵۵

۱۳۴

ناظران

 

آرای مأخوذه

۲۴۰

۲۴۷

۲۵۶

۲۴۵

۱

سید حسین هاشمی

۱۹۳

۲۱۵

۱۹۱

۲۰۴

۲

سیدرضا تقوی

۱۴۲

-

-

-

۳

سیدمحسن یحیوی

۱۳۸

-

-

-

۴

سیدطاها هاشمی

-

۱۴۹

۲۱۷

۱۶۹

۵

محمود جمالی

-

۱۴۵

۲۱۵

۲۰۱

 

مجلس ششم

نام و نام خانوادگی

اجلاسیه اول

اجلاسیه دوم

اجلاسیه سوم

اجلاسیه چهارم

رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۴۵

۲۳۸

۲۴۹

۲۲۹

۱

مهدی کروبی

۱۹۳

۲۱۵

۲۲۱

۲۱۰

نواب رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۴۸

۲۴۶

۲۴۹

۲۲۹

۱

بهزاد نبوی

۱۵۵

-

۱۵۲

۱۳۱

۲

محمدرضا خاتمی

۱۳۵

۱۵۷

۱۳۹

۱۳۲

۳

محسن آرمین

-

۱۲۷

-

-

دبیران

 

آرای مأخوذه

۲۴۹

۲۴۵

۲۵۳

۲۲۹

۱

ناصر خالقی

۱۵۳

۱۶۲

۱۵۴

۱۴۵

۲

سهیلا جلودارزاده

۱۴۵

۱۵۹

۱۷۴

۱۵۵

۳

علی شکوری راد

۱۳۲

۱۴۱

-

-

۴

محمدقمی

۱۲۷

۱۶۹

۱۶۱

۱۷۳

۵

اسماعیل جبارزاده

۱۱۵

۱۵۴

۱۴۴

۱۳۸

۶

محمدنعیمی پور

۱۱۲

۱۴۲

۱۳۲

۱۲۸

۷

سید ابراهیم امینی

-

-

۱۴۲

۱۴۰

ناظران

 

آرای مأخوذه

۲۴۹

۲۴۶

۲۴۷

۲۳۰

۱

محمدرضا تابش

۱۶۱

۱۹۷

۲۰۲

۱۸۲

۲

جلیل سازگارنژاد

۱۴۳

-

-

-

۳

سیدحسین هاشمی

۱۱۲

۱۴۸

۱۱۸

-

۴

احمد بورقانی فراهانی

-

۱۲۴

۱۲۸

۱۳۴

۵

غلام رضا گرزین

-

-

-

۱۲۵

 

مجلس هفتم

نام و نام خانوادگی

اجلاسیه اول

اجلاسیه دوم

اجلاسیه سوم

اجلاسیه چهارم

رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۵۹

۲۵۵

۲۵۸

۲۶۳

۱

غلامعلی حدادعادل

۲۲۶

۱۶۰

۱۵۰

۱۷۰

نواب رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۵۹

۲۶۰

۲۵۷

۲۶۲

۱

محمدرضا باهنر

۱۸۸

۱۹۱

۱۷۳

۱۸۸

۲

محمدحسن ابوترابی فرد

۱۷۳

۱۷۲

۱۵۴

۱۶۰

دبیران

 

 

 

 

 

 

آرای مأخوذه

۲۵۴

۲۶۰

۲۵۷

۲۶۲

۱

شاهین محمدصادقی

-

۱۴۰

۱۷۱

۲۱۴

۲

حسین سبحانی نیا

۱۶۳

۱۵۸

۱۷۷

۱۹۴

۳

سید احمد موسوی

۱۸۱

۱۴۸

-

-

۴

علیرضا زاکانی

۱۷۱

-

-

-

۵

جهانبخش محبی نیا

۱۴۶

۱۶۶

۱۵۴

۱۷۱

۶

حسین نجابت

-

-

۱۳۱

۱۵۹

۷

حمیدرضا حاج بابایی

۱۹۶

۱۳۰

۱۳۹

۱۵۷

۸

موسی قربانی

۱۶۰

۱۴۶

۱۳۲

۱۴۵

ناظران

 

آرای مأخوذه

۲۵۳

۲۶۰

۲۵۷

۲۶۲

۱

احمد ناطق نوری

۱۸۳

۱۵۹

۱۴۸

۱۹۸

۲

محسن کوهکن

۱۴۵

۱۲۸

۱۳۶

۱۷۵

۳

حسن نوعی اقدم

۱۵۹

۱۷۴

۱۵۰

۱۷۱

 

مجلس هشتم

نام و نام خانوادگی

اجلاسیه اول

اجلاسیه دوم

اجلاسیه سوم

اجلاسیه چهارم

رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۶۶

۲۴۱

۲۵۸

۲۴۴

۱

علی اردشیرلاریجانی

۲۳۷

۲۱۶

۲۱۴

۲۱۲

نواب رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۶۳

۲۴۳

۲۶۵

۲۵۰

۱

محمدحسن ابوترابی فرد

۱۷۷

۱۸۴

۱۸۸

-

۲

محمدرضا باهنر

۱۲۶

۱۵۱

-

۱۸۳

۳

سید شهاب الدین صدر

-

-

۱۴۵

۱۳۱

دبیران

 

آرای مأخوذه

۲۶۷

۲۵۰

۲۶۴

۲۴۶

۱

حسن غفوری فرد

۱۷۲

۱۳۵

-

-

۲

حمید رضا حاجی بابایی

۱۵۹

۱۵۱

-

-

۳

سید جاسم ساعدی

۱۵۴

۱۷۱

۱۸۰

۱۷۷

۴

سید محمدرضا میرتاج الدینی

۱۴۷

۱۳۸

-

-

۵

جهانبخش محبی نیا

۱۳۶

۱۳۸

۱۴۵

۱۵۷

۶

موسی قربانی

۱۲۱

-

-

-

۷

محمد دهقانی نقندر

-

۱۳۷

۱۸۴

۱۷۰

۸

امیدوار رضایی میرقائد

-

۱۴۶

۱۷۷

۱۷۴

۹

حسین سبحانی نیا

-

۱۰۳

۱۵۹

۱۶۳

۱۰

محمدحسین فرهنگی

-

-

۱۴۷

۱۶۱

ناظران

 

آرای مأخوذه

۲۶۷

۲۳۹

۲۶۲

۲۴۴

۱

احمد ناطق نوری

۱۹۹

۱۵۸

۱۵۴

۱۳۹

۲

محمد آشوری تازیانی

۱۹۱

۲۰۹

۲۰۳

۱۸۶

۳

محسن کوهکن

۱۴۸

۱۶۶

۱۶۰

۱۳۶

 

مجلس نهم

نام و نام خانوادگی

اجلاسیه اول

اجلاسیه دوم

اجلاسیه سوم

اجلاسیه چهارم

رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۷۰

 ۲۵۲

 264

 263

۱

علی اردشیرلاریجانی

۱۷۷

 ۲۱۳

 187

 205

نواب رئیس

 

آرای مأخوذه

۲۷۱

۲۵۷ 

 270

 264

۱

محمدحسن ابوترابی فرد

۲۳۲

 ۱۹۶

 203

 231

۲

محمدرضا باهنر

۱۷۹

۱۶۷ 

 144

 192

دبیران

 

آرای مأخوذه

۲۷۴

۲۵۲ 

 276

 267

۱

حسین سبحانی نیا

۱۶۶

 ۱۵۸

 120

 -

۲

محمدحسین فرهنگی

۱۶۴

 ۱۸۷

 188

 207

۳

محمد دهقانی

۱۶۱

 ۱۵۴

 149

 136

۴

شاهین محمدصادقی

۱۵۲

 ۱۶۷

 -

 -

۵

علیرضا منادی سفیدان

۱۴۰

 ۱۴۷

 129

 145

۶

جواد جهانگیرزاده

۱۳۴

 -

 -

۷

ضرغام صادقی

-

 ۱۴۲

 190

 153

8

مهرداد بذرپاش

-

-

167

150

9

احمدرضا دستغیب

-

-

-

139

ناظران

 

آرای مأخوذه

۲۶۶

۲۵۱ 

 271

 265

۱

سیدشریف حسینی

۱۶۶

۱۸۳ 

 139

 160

۲

عبدالرضا مصری

۱۶۵

۱۶۴ 

 -

 161

۳

محمد آشوری تازیانی

۱۵۲

 ۱۵۹

 132

 153

4

بهروز نعمتی

-

-

112

-

 

2929

 

 

کد N836973