همکاری های امنیتی فرانسه و بروندی قطع می شود

سیاسی

یک دیپلمات فرانسوی از توقف همکاری امنیتی کشورش با بروندی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرانسه قصد دارد همکاری های امنیتی خود با بروندی را قطع کند.

یک منبع دیپلماتیک فرانسه دربروندی روز سه شنبه خبر توقف همکاری های امنیتی دو کشور را اعلام کرد.

وی گفت فرانسه همکاری امنیتی خود را در حوزه امور پلیسی و دفاعی با بروندی متوقف می کند.