عضو کمیسیون امنیت ملی به مهر خبر داد:

کلیات طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای» تصویب شد

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از تصویب کلیات طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای ملت ایران» در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در این جلسه و در ادامه بررسی طرح «الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای ملت ایران»، کلیات آن تصویب شد و بررسی جزئیات، به جلسه یکشنبه دو هفته آینده کمیسیون (پس از تعطیلات هفته آینده مجلس) موکول شد.

وی افزود: مقرر شد پیشنهادات حقوقی و فنی نمایندگان به صورت تکمیلی دریافت شود و پس از بررسی و لحاظ شدن در جلسه آینده کمیسیون، این طرح بلافاصله به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: «طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای ملت ایران»، فعلا یک ماده و یک تبصره دارد که کلیات آن تصویب شده، اما ممکن است در مرحله بررسی جزئیات و با دریافت پیشنهادات، تعداد مواد افزایش یابد.

توجه به 3 نکته در تدوین طرح

جوکار با اشاره به محتوای طرح فعلی عنوان کرد: بر اساس این طرح مقرر شده است که آنچه در نهایت مورد توافق مذاکره کنندگان هسته ای قرار می‌گیرد، باید در مجلس تصویب شود و در این رابطه سه موضوع مهم «نظارت ها و بازرسی ها، لغو تحریم ها و تحقیق و توسعه» مد نظرنمایندگان طراح بوده است و در واقع اینها مواردی است که پیش از این بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مراحل بررسی این طرح تاکنون پیشنهاد یا نظر خاصی از سوی دولت یا تیم مذاکره کننده به کمیسیون ارائه شده یا خیر، تصریح کرد: پیشنهاد خاصی از طرف دولت دریافت نکردیم.