فیلم توضیحات عراقچی درباره بازرسی های آژانس

شب گذشته سید عباس عراقچی در گفت و گوی ویژه خبری توضیحاتی را درباره مذاکرات هسته ای و بازرسی ها ارائه کرد.

فیلم توضیحات عراقچی درباره بازرسی های آژانسشب گذشته سید عباس عراقچی در گفت و گوی ویژه خبری توضیحاتی را درباره مذاکرات هسته ای و بازرسی ها ارائه کرد.

 

 

 

2949

کد N836855